fotos menjador 010

Anar sense presses, els fem impacients, neguitosos, els costa molt saber-se esperar. Tenir un espai de temps per cada cosa. Afavorir-ho en la mesura que puguem. Retallem coses si no les podem fer totes.

No fer més de dues coses a la vegada. Tenir un lloc adequat per fer els deures que afavoreixi l’ atenció, concentració.

Esmorzars i hores de dormir. Importància de tenir unes normes.

Treball conjunt pares i mestres. Tenir els propòsits clars, pocs i ser conseqüents amb el que se’ls hi demana.

Afavorir el diàleg. És important que el nen/a trobi la manera i el moment per poder parlar amb vosaltres i que se’ls escolti.

Normes i límits a nivell familiar i escolar per poder tenir un bon equilibri.

Tenir el seu propi temps lliure per poder fer el que els agradi. És important que juguin. Jugant també s’ aprèn.

Ser tolerants i tenir respecte pels companys, per l’adult i per l’ entorn.

És important donar models. Ell s’han de regir en alguna cosa per poder-ho fer.

Treballar l’autonomia personal. Demanar-los que es vagin resolen ells mateixos les coses en la mesura de les seves possibilitats. En un principi marcant pautes o ajudant-los però de mica en mica deixar-los que s’ho facin sols.

Treballar també els hàbits d’ higiene personal. Comencen a tenir edat d’adonar-s’en de quan van bruts i de que vegin la necessitat de neteja.

colònies 2015-16 004