DATES MATRÍCULA

 

DOCUMENTS PER OMPLIR QUE US ADJUNTEM :

 

  Els següents documents cal entregar-los en paper a l’escola:
  • Autorització d’imatges

Clica aquí

  • Autorització administració paracetamol i atenció medicoquirúrgica

Clica aquí

ALTRES DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR:

  • Carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  • Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Targeta sanitària
  • DNI del tutor/a que no s’hagi posat a la preinscripció.
  • Foto carnet.

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ ENS LA PODEU ENVIAR PER CORREU A:     secretaria@escolajungfrau.cat

En el cas que preciseu una matriculació telemàtica, podeu demanar-nos cita prèvia en el correu anterior o via telefònica al: 93 3840408.

Ens veiem ben aviat!!