Què és el projecte Filosofia 3/18?

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

“La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. 
Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat”.
 

M.Lipman Filosofia a l’escola

Què és el projecte Filosofia 3/18 ?

Imagen29

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA:

Un cop situats els alumnes de manera que faciliti l’observació de l’experiència i el diàleg es crea un ambient d’incògnita….La mestra ha portat avui una sorpresa amb una bossa i en ella apareixen unes lletres que intentem desxifrar:

Els nens i les nenes ajudats per la mestra llegeixen imatge….És a partir d’aquest instant quan comencem el diàleg real…
-Què és una imatge?
-Joan: és una cosa que no es veu.
-Laura: és una cosa que es veu.
-Noemí: és un regal.
Traiem allò que conté la bossa i efectivament veiem que es tracta d’ un paquet embolicat amb paper de regal

-Què creieu que pot ser aquest regal?
-Júlia C:És un quadre.
-Joan: És un regal de fórmula quadrat.
-Martina: Té forma de quadre.
Obrim el paquet i comprovem efectivament que es tracta d’un quadre perquè està emmarcat.

Es tapa la figura principal per tal de que els i les alumnes formulin hipòtesis sobre que pot ser aquest fons i que pot encabir-se dins d’ell.

De què pot ser aquest quadre?.
-Joan: La selva.
-La selva perquè?.
-Joan: Perquè la selva té aquests colors,té moltes plantes i és així.
-Carla: Té molts arbres d’aquest color verd.

Els nens entenen que els seus companys tenen raó i creuen que realment això és la selva, ara es proposa anar destapant aquests paperets que s’han ennumerat per veure si realment és una selva o és la representació d’una altra cosa.

-Eric: són unes sabates.
-Molt bé doncs ara vindrà un altre nen i traurà el número dos per veure si tenim una altra pista………!!!

– Júlia: és un nen.
-Neus: pot ser una botiga de sabates…
-Ricard: sabates!!!
-Neus: una nena
-Carla: també pot ser un nen.
-Ricard: una nena
-Joan: o una senyoreta….
-Obrim el numero 3 a veure que surt!!!!!!!!!!

-Eric: UNA PILOTAAAA!!!!!
-Joan: és un nen.
-Júlia Z: és una nena.
-Què fa aquest nen o nena?
-Júlia C.: Juga a pilota. És de nit i juga a pilota.
-Joan: quan és de nit és hora d’anar a casa.
-Júlia C.: La seva mare li ha dit és hora d’anar a casa!
-Carla: si és de nit la nena tindrà por.
-Joan: perquè de nit hi ha molts fantasmes.
-Martina: no existeixen els fantasmes!!!!!!
-Neus: no, només als contes.
-Mònica: i a la tele.
-Júlia Z: i als llibres.
-Joan: Vaig sentir un soroll i era un fantasma.
-Ricard: Aquest soroll seria d’una altra cosa.
-Ricard: Un dia…vaig veure una ombra per l’escola…
-D’on pot sortir una ombra?
-Neus: pot ser d’un arbre.
-Martina: de la paret.
-Joan: del sostre.
-Què hi ha d’haver perquè es pugui fer una ombra?
-Neus: hi ha d’haver sol perquè surti .
-Llavors a la nit no hi ha ombres?
-Joan: són els lladres.
-Júlia C: a la nit hi ha llums per veure i fan ombres que ens enganyen.
……Continuem obrint el nostre quadre….

-Mònica:és una senyoreta.
-Martina: perquè té una jaqueta a les mans.
-Ricard: està al pati gran amb la pilota.
-Júlia C: no venim a l’escola de nit.
-Joan : entrena a futbol.
-Neus: és un nen.

-Júlia C: és un nen amb vestit?..una nena.
-Carla: és una samarreta gran.
-Pol: és un nen.
-Mònica: perquè no té arracades.
-Martina: no té cabells.
-Laura: té poquets.

-Què creieu què és?
-Neus: un nen.
-Ricard: o una nena.

-Està trist o trista?
-Martina: està content.
-Júlia C: perquè juga a pilota.

-Què té a les mans?
-Joan: un cistell.
-Júlia Z:un bolso.
-Martina: un cubell.
-Noemí:un ou.
-Júlia: una caixa d’ous

-Carla: un colom.

Per què té un colom a les mans?
-Carla: s’ha fet mal a la poteta.
-Júlia C: per cuidar-lo
-Mònica: perquè està malalt.
-Emma: porta un missatge.
-Neus: és el colom de la pau.

S’explica que aquest quadre del que hem parlat el va pintar Picasso i que com que ho estudiarem tenim un llibre i potser podríem mirar-ho per esbrinar el títol i si ens pot aclarir algun dubte…

El títol ens treu de dubtes: era un nen. Tot seguit fem la nostra còpia personal del quadre.

HABILITATS TREBALLADES

Habilitats de recerca

1. Endevinar
2. Esbrinar
3. Formular hipòtesis
4. Observar
5. Suposar i conjecturar
6. Buscar alternatives
7. Imaginar: idear, inventar, crear

Habilitats de raonament

1. Buscar i donar raons
2. Fer inferències
3. Establir relacions causa efecte
4. Establir relacions de parts/tot
5. Establir criteris

Habilitats de conceptualització i anàlisi

1. Posar exemples i contraexemples
2. Buscar semblances i diferències
3. Definir
4. Comparar

Habilitats de comunicació i traducció

1. Explicar
2. Interpretar
3. Improvisar
4. Traduir del llenguatge plàstic a l’oral
5. Sintetitzar

UTILITZACIÓ DEL MANUAL

La utilització del manual s’ha dut a terme en el moment de la planificació de l’activitat i la conscienciació de les habilitats que es podien treballar mitjançant la mateixa.

VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

La valoració ha estat molt positiva doncs el grau de motivació i participació dels nens ha estat alt i els resultats obtinguts motivadors i engrescadors per tornar a fer una activitat similar.