«Que cadascú segueixi el seu ritme de treball»

«Respecte absolut a la diversitat, perquè diversos ho som tots»

A la nostra escola ja fa molts anys que es treballa per racons a Educació Infantil i a Cicle Inicial.

El treball per racons és una metodologia que ens permet crear dins l’aula diferents espais on l’alumnat pot experimentar, simultàniament, diferents propostes d’aprenentatge, tant a nivel de coneixements, com manipulatiu i simbòlic.

Les diferents activitats les pot realitzar sol, en parella, o bé amb l’ajuda de la mestra. Implica una metodologia més creativa, activa i, també, més flexible.

La funció que fa la mestra és dinamitzadora i motivadora. Ha de fomentar que els seus alumnes cerquin les diferents tipologies d’aprenentatge, a partir del respecte a la diversitat.

El treball individual per racons ens permet:

• Respectar el ritme de treball de cadascú

• Fomentar l’autonomia

• Crear un clima tranquil i relaxat a l’aula, que afavoreixi la concentració.

• Aprendre a saber esperar el torn, sigui a l’hora d’entrar en un racó, sigui a l’hora de necessitar l’ajut de la mestra.

  •  Mentre una treballa l’altra aprèn a esperar el seu torn.
  •  Desenvolupar la reflexió i la responsabilitat.

• Desenvolupar elements de creixement i de maduració personal, individual i col.lectivament.

• Aprendre a escollir i decidir el material que utilitzarà, tot i que sempre hi ha d’haver la supervisió de la mestra, tenint en compte que ha de passar per les diferents ofertes que es van proposant durant el curs, evitant que se’n repeteixin.

• Tenir cura del material, recollir-lo un cop acabada la feina i endreçar-lo. Cada material està confegit i relacionat específicament amb els aspectes cognitius d’aprenentatge que anem treballant a nivell col.lectiu. El treball de petit grup o de parelles els permet:

• Aprendre a posar-nos d’acord.

• Acceptar l’ajut del company i saber ajudar.

• Estimular-se entre ells

• Aprendre a aprendre a partir de l’experiència i l’exemple de l’altre.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.