Què són els projectes?

Des de fa temps, a la nostra escola es treballen, com a mínim, un projecte interdisciplinari cada curs en els diferents nivells, des d’educació infantil fins a 6è de Primària. El projecte és una metodologia de treball globalitzada que es caracteritza pel fet de desenvolupar continguts, estratègies i competències que pertanyen a diferents àmbits i àrees del currículum. Es porten a terme tot un conjunt d’activitats que giren al voltant d’un tema o pregunta/es d´interès. Des que estem treballant les competències bàsiques a la nostra escola, estem començant a donar un altre caire als nostres projectes.

dsc_1985

Per què són importants els projectes?

  • Es potencia el fet de donar un caire d’investigació i recerca al projecte, promovent la participació dels alumnes. Les bones preguntes seran el punt de partida de molts processos de recerca. Els alumnes han d´aprendre a fer-se preguntes, formular hipòtesi i seguir uns processos que els permetin avançar en el coneixement i comprovar o no aquestes hipòtesi.

img_4549

  • Es fomenta la posada en pràctica per part dels alumnes d’un conjunt d’ habilitats, estratègies i coneixements molt diversos, relatius a les diferents àrees del currículum, per tal de permetre el desenvolupament de les competències bàsiques.
  • Es treballen les competències transversals que els permeten avançar en l’aprenentatge autònom i eficaç.

  • També es desenvolupen les competències específiques de les àrees implicades en cada projecte.
  • S’incorpora l´avaluació durant el procés de treball del projecte com a instrument de reflexió i autoregulació del procés d’ensenyament aprenentatge.

DSC_0116

  • A fi de gestionar millor les tasques del projecte, s’apliquen tècniques de treball cooperatiu; d’aquesta manera, garantim que els alumnes puguin dur a terme un veritable el treball en equip. En aquest sentit, aquesta metodologia de treball promou actituds, estratègies i valors que esdevenen continguts i objectius d’aprenentatge que els alumnes han d´assolir. Cal que aprenguin a ser eficients i eficaços quan treballen en equip.

Projecte: “Totes les ombres són iguals?”(P4)

Clica aquí per veure el vídeo