TRETS D’IDENTITAT

Laica

Catalana

Activa

Participativa

Atenció a la diversitat

Coeducació

Formació integral de la persona

Educació en valors

Coordinació família-escola

TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI  DE L’ESCOLA.

 • La nostra escola és una escola pública que imparteix les etapes d’Educació Infantil i de Primària, ubicada al barri Coll i Pujol, de la ciutat de Badalona, al límit dels barris de Dalt la Vila i Centre.
 • Ens definim, des de la seva fundació l’any 1963, com escola catalana (treballant i promocionant, en aquest sentit, la llengua i els continguts socioculturals que ens identifiquen com a poble), laica, activa, des de la doble perspectiva de la formació d’alumnes i de la formació continuada del professorat, que promociona els valors de la coeducació, l’atenció a la diversitat i el respecte per les diferents maneres de viure i pensar de les persones, i amb una estructura de funcionament i participació democràtiques.
 • Ens declarem escola inclusiva, aconfessional i pluralista, compromesa amb el conjunt de valors democràtics, de respecte als Drets Humans. A partir del respecte per la diversitat i assumint la pluriculturalitat com un fenomen enriquidor, volem promocionar els valors de comprensió, tolerància, solidaritat i cooperació, des d’una posició d’igualtat envers allò que socioculturalment definim com a divers i diferent.
 • Entenem l’educació com un procés integral que va més enllà de la simple instrucció o traspàs de coneixements i, per tant, vetllem pel desenvolupament harmònic de la persona en la seva globalitat.
 • Partim dels principis de la pedagogia activa i prioritzem el treball competencial, d’adquisició d’estratègies i habilitats, d’hàbits, actituds i valors per davant de l’aprenentatge de fets i conceptes que, malgrat tot, han de gaudir d’un tractament adequat, procurant que no hi hagi desconnexió entre teoria i pràctica, entre treball i estudi.
 • Les sortides de treball i les colònies, que apropen l’alumnat a l’arrel de les situacions que es descriuen a l’aula constitueixen una eina pedagògica fonamental per a la nostra pràctica educativa.
 • Amb la finalitat que els nostres alumnes esdevinguin persones que puguin interactuar amb normalitat en la societat actual, la nostra escola   incorpora les noves tecnologies a l’aula.
 • Volem proporcionar a nens i nenes un ensenyament igualitari en un marc de coeducació.
 • Des de l’any 2015 som escola verda  que treballa per educar en el respecte i cura del medi ambient,  que pren consciència de les pròpies accions i la incidència en el nostre entorn natural.
 • Manifestem el nostre compromís amb el repte de formar bons i bones professionals que donin continuïtat en el futur a una bona pràctica educativa i per aquesta raó som escola de pràctiques.
 • El Claustre de Mestres, conseqüent amb els principis de l’escola activa, manifesta el seu compromís de formació permanent i de treball en equip, amb la finalitat de definir una línia pedagògica de centre integradora, progressista, compromesa amb el país i professional.
 • La gestió és participativa i democràtica, i fomenta les relacions entre els diferents estaments de la comunitat educativa.
 • Som una institució pública, oberta i de servei a la comunitat, sense discriminació de cap classe, i que col·labora amb la resta d’escoles del barri i de la ciutat i amb les diferents entitats del seu entorn.
 • Des de sempre hem estat compromesos en la inclusió d’alumnes amb necessitats educatives especials. Des del curs 2005-06 l’escola compta amb el recurs d’una SIEI i des del curs 2006-07 som escola de concentració d’alumnes amb dèficit auditiu. Entenem la diversitat com una característica implícita a tot grup, la qual genera una riquesa de valors (acceptació, cooperació…), d’intercanvis, d’experiències, formes de relació… que enriqueixen des d’un punt de vista educatiu.
 • En la línia de treballar la diversitat, el respecte pel fet pluricultural i els valors de la solidaritat i la cooperació, mantenim des del curs 97-98 un agermanament molt actiu amb l’escola Francisca González de Chichigalpa (Nicaragua).

captura-de-pantalla-2016-09-16-a-les-17-15-14

ASPECTES GENERALS

Castellà, a partir de 1r. de Primària.
Anglès, a partir de P5 i tallers i educació física en anglès al cicle Superior.
Atenció psicopedagògica i logopèdica.
Professorat especialitzat en educació especial, música, anglès i educació física.
Programa de salut infantil.
Sortides i colònies.
Estreta coordinació tutorial família-escola.
Participació dels diferents estaments de l’escola en la gestió del centre.
Activitats extraescolars.
Continuació assegurada dels estudis en un institut públic d’educació secundària. (Els nostres referents són el B-7 i La Llauna).

HORARI D’ESCOLA

L’horai serà de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 2/4 de 5 per tots els nens i nenes de l’escola, tret de l’alumnat de P3 que tindrà una entrada progressiva. Aquest nou horari és el que ens ha marcat el Departament d’Ensenyament pel proper curs escolar.

MATINS: de 9 a 2/4 d’1 h

TARDES: de 3 a 2/4 de 5

Horari d’inici de curs dels nens i nenes de 3 anys. A l’inici de curs, l’alumnat de P3 fa un pla d’adaptació a l’escola. S’incorporen esglaonadament per tal de facilitar la seva adaptació i afavorir la seva integració en el nou centre.

El grup classe es divideix en dos incorporant-se cada un en dies diferents, el que permet a la tutora, ajudada per una mestra de reforç, un millor coneixement del seu alumnat i millor atenció a les seves necessitats.

SERVEIS QUE OFERIM

 • CANGURATGE: de 8 a 9h
 • MENJADOR. L’escola disposa de servei de menjador amb cuina en el propi centre obert a tots els nens i nenes. Aquest servei funciona des de2/4 d’1 h fins les 15h.

Totes les famílies que necessiteu el servei de Menjador i/o Cangur de 8 a 9h , heu de parlar directament amb les persones encarregades d’aquests serveis:

El preu del servei varia segons el nombre de dies setmanals que s’utilitza.

Per més informació aneu a

http://afa.escolajungfrau.net/comissions/serveis-externs/menjador/

 • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Aquestes activitats estan organitzades per l’AFA. Hi ha una oferta àmplia i variada: psicomotricitat, ritmes i coordinació, manualitats, teatre, música, multiesport, bàsquet, futbol, piscina,… També se n’oferten per a pares i mares: aeròbic, tai-chi, bàsquet, futbol,…
 • CASALS. Se’n fan tres: Nadal, Setmana Santa i estiu, coincidint amb les vacances escolars. Estan organitzats també per l’AFA

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

L’escola va ser construïda per l’arquitecte Alfons Soldevila Barbosa, ex-pare de l’escola Jungfrau,i va obtenir un accèssit premi “Construmat” per aquesta obra a l’any 1999.

 • Edifici de nova construcció amb tots els equipaments necessaris i sense barreres arquitectòniques.
 • Aules d’educació infantil amb pati individual.
 • Aules de música, plàstica, informàtica, motricitat i educació especial.
 • Biblioteca.
 • Ludoteca
 • Gimnàs.
 • Pati de sorra amb arbres i pistes poliesportives.
 • Menjador amb cuina pròpia.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

EL NOM I LES CANÇONS DE LES CLASSES

40a Jungfrau 4-10-03 (58)
Llibre 50è ANIVERSARI DE L’ESCOLA